Otec se vrátil domů po vyčerpávajícím dni v práci. Chtěl pouze sledovat fotbal bez handrkování se s dětmi a bez domácích prací…

V ten den to ale jeho manželka nevydržela a odešla. Svět se mu zhroutil, jakmile za sebou zavřela dveře. To jsou jeho slova:

Pokračování na další straně …