Bohatá Američanka si dala do novin inzerát, že kdo s ní vydrží 15 čísel za sebou, tomu dá 400 tisíc dolarů.

Tři Američané a jeden Kanaďan odpadli po pátém čísle. Francouz vydržel sedm.

O inzerátu se doslechl Jura z Ostravy, tak se přihlásil a vycestoval za ní.

Jdou na věc, Jura na ni skočí jako býk a milují se ostošest. Američanka si po každém čísle dělá na stěnu čárku, aby se nespletla.

Při devátém začíná mít obavy, že Jura to zvládne, tak začne dělat čárku jen za každé druhé číslo.

Mladý ostravák si toho všimne a rozhořčeně vykřikne: „Tak zato, že podvádíš, jdeme od začátku!“